HRA NA HARMONIKU

 

 Anna Horanská pri hre na harmoniku.