PO PRVÝRAZ V PIEŠŤANOCH

 

Zakladajúci členovia na svojom prvom vystúpení v Piešťanoch z roku 1952.