ÚČASTNÍCI ZÁJAZDU VO FRANCÚZSKU

 

Účastníci zájazdu vo Francúzsku.