Jedno s z predstavení, konkrétne ,, šimi šimi sem "