POTLESK

 

Ďakovanie za privítanie folklórneho skupiny.