ODOVZDÁVANIE KERAMIKY

 

Odovzdávanie slovenskej keramiky primátorovi mesta Essen.