Hlavná stránka | Informácie | Poloha Krakovian | História
| FS v zahraničí
| Budúcnosť
| Galéria  
 
 
 
 

 

 

 

 

HISTÓRIA FS KRAKOVANKY


V roku 1951 začala v obci pracovať folklórna skupina ORÁČ a detský súbor VČIELKA pod vedením ANNY HORANSKEJ . Neskôr sa názov zmenil na Folklórnu skupinu Krakovanka. Folklórna skupina zachováva autentický folklór regiónu Piešťany. Má 50 členov z radov detí, mládeže, strednej a staršej generácie a dychovej hudby Krakovany.

FS Krakovanka účinkuje už 51 rokov. Nikdy sa nerozpadla. Účinkovaka na rôznych súťažiach, festivaloch a folkórnych slávnostiach. Nechýbala ani na jednej okresnej prehliadke, či krajskej prehliadke folkórnych súborov, ba účinkovala aj vo Východnej, samozrejme každý rok vystupovala na  Krajských folkórnych slávnostiach v Krakovanoch ( 15 rokov ), neskôr na Krajských folk. slávnostiach na Myjave. Folklórna skupina účinkovala nielen v okrese, kraji ale aj v celej ČSR a v zahraničí: Maďarsku, Česku,  Nemecku, Francúzsku a Belgicku.                     

Mnohí zakladajúci členovia skupiny pracujú v nej až dodnes. Vedúca FS p.Anna Horanská čerpá námety, zvyky, obyčaje, tance a piesne z Krakovian a okolia. Zakladajúci člen FS, p. Gašpar Radoský, svadobný muzikant, poskytol skupine a Národopisnému ústavu v Bratislave vyše 100 piesní, ktoré skupina udržiava dodnes.

V Krakovanoch niet hádam domu, v ktorom by nežil spevák, tanečník či muzikant, pretože p. Anna Horanská nacvičovala deti už v škole ako učiteľka ZŠ v Krakovanoch. Deti spievali a tancovali na detských prehliadkach v okrese, kraji, ba aj na slovenských podujatiach. Tancovali v Prahe, vo Východnej, Belgicku, Francúzsku, Nemecku, v Prešove, v Poľnom Kesove, v Nitre na " Dožinkách " a na mnohých iných miestach. Samozrejme, nemožno zabudnúť na vystúpenia v obci, kde účinkovali na rôznych slávnostiach, či podujatiach.

 51 rokov ich doprevádza na akordeón ich učiteľka, či vedúca folklóru. Meno učiteľky p.Horanskej sa spája s folklórom, či hudbou, mnohokrát dirigovala aj dychovku Krakovanka, keď nebolo kapelníka.

Veľká a obsažná je história Folklornej skupiny Krakovanky. Treba sa skloniť pred všetkými tými vernými folkóristami, ktorí svoj voľný čas venujú dedičstvu svojich otcov, či materí, aby zanechali pre budúdcnosť ľudové tradície, ktoré vždy majú čo povedať súčastnosti, obohacujú život človeka aj v tej najťažšej chvíli života. je to veľké bohatstvo slovenského ľudu. chráňme si ho a nedajme mu zaniknúť, lebo Slovensko je našou otčinou. Chceme jej zostať verní.       

Folklórna skupina spolupracuje s mnohými cestovnými kanceláriami pri organizácií folklórnych svadieb, hlavne pre zahraničných hostí. O folklórnu krakoviansku svadbu je veľký záujem, rovnako ako o " Pochovávanie basy " alebo o zabíjačku, čí vinobranie.

Folklórna skupina zachováva tradície svojich predkov pre súčasnosť a budúcnosť.